Ads Area

Esnaf, Trendyol ile büyüyor

Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı 2018-2021 dönemini kapsayan ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. 
 

Rapora göre; 2018 yılında Trendyol satıcılarının yüzde 83’ü esnaf ve KOBİ’lerden oluşurken, 2021 yılında bu oran yüzde 97’ye çıktı.  
 
Trendyol’da yer alan satıcılar, Trendyol’da satış yapmayan benzerlerine göre, Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda daha fazla büyüme gösteriyor. 
 


Satıcılar Trendyol’da satış yapmaya başladıkları ilk yılda benzerlerine göre yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yaparken, çalışanlarına da ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 oranında daha yüksek maaş ödüyor. 
 
Danışmanlık şirketi SEAL’ın, Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol için hazırladığı ‘Trendyol’un Firma Performansına Etkileri Raporu’nun çıktıları paylaşıldı. 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye’deki tüm işletmelerin gelir tablosu ve bilanço verilerini içeren Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) veritabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre Trendyol’daki esnaf ve KOBİ’lerin oranı artarken, platforma katılan şirketler ilk yıldan itibaren ciro, istihdam, işgücü verimliliği, patent-marka tescili ve kadın istihdamı gibi başlıklarda Trendyol’da satış yapmayan firmalara göre gözle görülür bir büyüme gösteriyor.  
 
Trendyol’da satan KOBİ’ler, satmayanlara göre ilk yıl % 10, ikinci yıl %20 daha fazla büyüyor 
 
Raporda, Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan ancak kendileriyle aynı sektörde faaliyet gösteren ve benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandı. 
 
Benzer karakteristikler sergileyen firmalar ile eşleştirmelerin yapıldığı projede bu iki grup arasında zaman içinde ortaya çıkan farklar hesaplanarak Trendyol’da satış yapmanın firma performansına etkileri ile ilgili “Elde edilen sonuçlara göre Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla; Trendyol satışının gerçekleştiği ilk yıl yüzde 9.6, bir sonraki yıl ise yüzde 20 daha fazla satış yapıyor” sonucu ortaya çıktı. 
 
Trendyol satıcıları ilk yıl %6,5, ikinci yıl %12,3 daha fazla istihdam sağlıyor 
Trendyol satıcıları, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla, satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 6.43, bir sonraki yıl ise yüzde 12.3 daha fazla çalışan istihdam etmektedir.
 
Trendyol’da satış yapmak firmaların istihdam artışına da pozitif yansıyor. Trendyol satıcıları, diğerlerine göre, istihdamlarını satışın gerçekleştiği yıl 3 yüzde puan, bir sonraki yıl ise 2.5 puan daha fazla artırıyor.
 
İşgücü verimliliği yüzde 5 daha fazla 
Satışın gerçekleştiği yıl yüzde 1.62, bir sonraki yıl ise yüzde 5 daha yüksek işgücü verimliliği ile faaliyet gösteren Trendyol satıcıları, çalışanlarına ilgili yıllarda sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 12 daha yüksek ücretler ödüyor. 
 
Bunun yanında, Trendyol satıcı sayısının toplam firma sayısı içindeki payının artması rekabeti iyileştirici bir etki ortaya çıkarıyor.  
 
2 kat fazla patent başvurusu yapıyorlar 
Trendyol satıcıları, benzer yapıdaki firmalarla kıyaslandığında satışın gerçekleştiği yıl ve bir sonraki yıl 2 kat daha fazla patent, marka tescil ve faydalı model başvurusu yapıyor.    
 
Trendyol satıcılarında kadın istihdamı oranı %35 
Trendyol’da satış yapan firmalar, Trendyol’da satış yapmayan benzer firmalara kıyasla satışın gerçekleştiği ilk yıl yüzde 13.9, bir sonraki yıl ise yüzde 22 daha fazla kadın istihdam ediyor. 
 
Trendyol satıcılarında gerek ortalama kadın çalışan sayısı gerekse kadın çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı, analizin yapıldığı 2018-2021 döneminin tüm yıllarında Trendyol’da satış yapmayan ama Trendyol’da satış yapanlarla benzer karakteristik özelliklere sahip firmalara kıyasla daha yüksek. 
 
2021 yılında genel kadın istihdamı oranı yüzde 25 civarında iken Trendyol satıcıları için bu oran yüzde 35” verilerine yer verildi.
 
“Trendyol, esnaf ve KOBİ’lerin performansına ve Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapıyor” 
 Projenin çıktılarını değerlendiren Trendyol Grubu İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Bu çalışmada, Trendyol’da satış yapmanın, esnaf ve KOBİ’lerin performansına etkileri ölçülmektedir. 
 
Türkiye’deki tüm işletmelerin bilanço ve gelir tablosu verileri ve uygun ekonometrik yöntemler kullanılarak yapılan bu çalışma, iyi işleyen pazaryerlerinin, bulundukları ülkedeki şirketlerin dönüşümüne yaptıkları katkıyı ortaya koyan bir ilktir.
 
Trendyol’da satış yapan esnaf ve KOBİ’ler, Trendyol’da satış yapmayan benzer özellikteki diğer şirketlere kıyasla daha verimliler, satışlarını ve istihdamlarını daha hızlı artırıyorlar, daha fazla marka-patent tescili yaptırıyorlar ve daha yüksek kadın istihdam oranına sahipler. İki grup arasındaki performans farkının, Trendyol kaynaklı olduğunu görmek, bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. 
 
Çalışmanın sonuçlarının, ülkemizin 12’nci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık sürecinde yapılacak tartışmaları zenginleştirmesini umut ediyoruz. 
 
Dijital teknolojilerin liyakat, şeffaflık ve kapsayıcılık eksenlerinde, Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kaldıraç olarak kullanılmasını diliyoruz” dedi.
Tags

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area