Ads Area

Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ni kurdu

Daha sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışan Vodafone Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) faaliyetlerini daha kapsamlı bir şekilde yürütmek amacıyla Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ni kurdu. 
 

Şirketin farklı bölümlerinin temsilcilerinden oluşan Komite, ÇSY performansını ölçülebilir kılma, iyi uygulamaları hayata geçirme, performansı geliştirme, ÇSY risk ve fırsatlarını gözden geçirme gibi görevler üstlenecek. 


 
Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle faaliyet gösteren Vodafone, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha kapsamlı bir şekilde Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) çerçevesinde ele alarak yürütmeye devam ediyor. 
 
Yenilikçi ürün, servis, proje ve uygulamalarıyla 2025 yılına kadar ÇSY alanında lider olmayı hedefleyen Vodafone, ÇSY performansını takip etmek, hedef ve çalışmalarını daha koordineli ve odaklı hale getirmek amacıyla Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ni kurdu. 
 
Şirketin ÇSY yol haritasını belirleyerek proje ve uygulamalarının tek çatı altında hayata geçirilmesini sağlayacak olan Komite, ÇSY konusunu daha sistematik ve hedef temelli takip ederek performansı ölçülebilir kılma, iyi uygulamaları hayata geçirme, performansı geliştirme, ÇSY risk ve fırsatlarını gözden geçirme gibi görevler üstlenecek.  
 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: 
 
 “Bugün sürdürülebilirlik kavramı yerini Çevresel, Sosyal ve Yönetişim unsurlarından oluşan ÇSY kavramına bırakmış durumda. ÇSY kriterleri, sosyal farkındalığı yüksek yatırımcıların, bir şirketin operasyonlarını değerlendirirken dikkate aldıkları standartları ifade ediyor. 
 
Yatırımcılar nezdinde finansal performansın ötesinde başarıya giden yolda şirketlerin kurumsal bir vatandaş olarak nasıl davrandıkları da temel bir ölçüt haline geldi. Yeni bir dünya inşa etmede ÇSY önemli bir kaldıraç olacak. 
 
Gezegenimizin karşı karşıya olduğu ciddi çevresel risklerin önüne geçmek ve daha kapsayıcı ve adil bir toplum inşa etmek için çok önemli olan ÇSY konularının somut aksiyon, etkin raporlama ve şeffaflık ile yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
 
Bu içgörüden hareketle amacımızı 2025 yılına kadar ÇSY lideri olmak olarak belirledik. Bu çerçevede Vodafone Grubu ile beraber sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi bir komite altında ele alarak ÇSY proje ve uygulamalarını hayata geçirmek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız verdik. 
 
Kurduğumuz Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi ile ÇSY performans takibini daha ölçülebilir kılma, sektörümüze ve iş dünyasına ilham verecek öncü proje ve uygulamaları hayata geçirme yolunda yapısal bir adım attık.”  
 
Doğrudan üst yönetime raporlayacak 
Çevre, Sosyal ve Yönetişim olmak üzere 3 ayrı çalışma grubundan oluşan Vodafone Türkiye ÇSY Komitesi’ne Vodafone Türkiye CEO’su liderlik edecek. 
 
Satınalmadan insan kaynaklarına, teknolojiden sürdürülebilirliğe farklı departmanlardan çalışanların katılımıyla çeşitlilik gözetilerek oluşturulan komite, ÇSY stratejisine katkıda bulunarak hedeflerini gerçekleştirmek için çalışacak ve performansını düzenli olarak üst yönetime raporlayacak. 
 
ÇSY konusunu tüm çalışanlarının temel sorumluluğunda ele alan Vodafone, kapsayıcı çalışmalar ortaya koymayı hedefliyor.
Tags

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area