Ads Area

Google’ın Türkiye ekonomisine katkısı 3,3 kat arttı

15 yılı aşkın bir süredir Türkiye’nin dijitalleşerek büyümesine destek sağlayan Google ekosistemi, ürün ve hizmetlerinin sağladığı fırsatlarla her geçen yıl hem kullanıcılarına hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 
 

Bu katkıyı ölçmek ve daha iyi anlamak amacıyla uluslararası danışmanlık şirketi Deloitte tarafından gerçekleştirilen sosyo-ekonomik değer analiz raporuna göre Google ekosistemiyle Türkiye’de oluşan istihdam 1,9 milyonu aştı, oluşan değerin yarattığı ekonomik katkı ise son 3 yılda 3,3 kat artarak 476 milyar TL’lik bir ekonomik değerin oluşmasını sağladı. 
 
 Google ürün ve hizmetlerinin desteklediği ekosistemin ekonomik büyüme ve sosyal refaha etkilerini ortaya koymak ve anlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu Deloitte tarafından “Google Ekosistemi Sosyo-Ekonomik Değer Raporu” yayınlandı. 
 


Raporun sonuçlarına göre Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldi. 2018’de yapılan rapora kıyasla Google’ın ekonomik katkısı 3,3 kat artarken bu katkının 2025’te 1,1 trilyon TL’yi aşmasını bekleniyor. 
 
Google ürün ve hizmetleri işletmelerin verimliliğini, üretkenliğini artırarak ve maliyet tasarrufu sağlayarak ekonomik büyümeyi desteklerken, tüketici refahına olumlu etkisi ve kullanıcılara sağladığı zaman tasarrufu, kolaylık ve eğlence gibi özelliklerle de sosyal refahın artmasını mümkün kılıyor.  
 
“Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle fırsat eşitliği yaratıyoruz” Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu raporla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
 
“Google’ın ürün ve hizmetleri ile desteklediği ekosistemin Türkiye’de oluşturduğu sosyo-ekonomik değer artık pek çok sektöre yayılmış, birçok kişinin hayatına dokunmuş durumda. 
 
Bunun en güzel örneklerini girişimlerde ve işletmelerini büyüten başarılı mikro ve küçük işletmelerde görüyoruz. Biliyoruz ki Türkiye’nin dijitalleşmesi, dijital ekonominin büyümesi küçük esnafımızın dijitalleşmesi ile olacaktır. 
 
Bu doğrultuda raporun bizi en çok heyecanlandıran sonuçlarından biri işletmelere sunduğumuz Google Benim İşletmem Profili’nin 2021 yılında 700 binden fazla mikro ve küçük işletmenin ek gelir artışı elde etmesine katkı sağlaması oldu. Bu tabii ki işletmelere ne kadar önemli bir katma değer sağlandığını gösterirken, çift taraflı bir fayda da oluşturuyor. 
 
İşletmeler başarı grafiklerini yukarılara taşırken, kullanıcılar ve hizmetten yararlananlar da doğru işletmeyle, doğru hizmetle buluşabiliyor. Bunun yanı sıra yine raporun sonuçlarına göre 2021 yılında oluşturulan ekonomik faaliyetlerin 1,9 milyon iş imkanı yarattığını gözlemliyoruz. 
 
Bu rakam da 2021 yılındaki Türkiye istihdamının yüzde 6’sına karşılık geliyor. Desteklenen istihdamın yüzde 58´ini mikro ve küçük işletmeler üstlenirken, bu oranın yüzde 30’unu kadın çalışanlar oluşturuyor. Bu da sunduğumuz ürün ve hizmetlerle oluşturduğumuz fırsat eşitliğinin önemli göstergelerinden biri.
 
Google ekosisteminin bireylere ve işletmelere eşit fırsatlar sunarak katma değer sağlamasının yanı sıra pek çok farklı alanda istihdam imkanı oluşturması da hem ülkemiz için hem de Google olarak bizim için gurur verici bir sonuç.” 
 
 2025 yılında GSYH’nin yüzde 7,4’üne ulaşılması hedefleniyor 
Google’ın 2021 yılında dört temel ürün ve hizmet kategorisiyle oluşturduğu ekonomik değer, 476 milyar TL’ye ulaşarak GSYH’nin yüzde 6,6’sına denk geldi. 
 
2018’de GSYH’nin yüzde 3,9’una tekabül eden bu rakamın 2025 yılında yüzde 7,4’e ulaşacağı öngörülüyor. Google ekosisteminin ülke ekonomisine sağladığı katkı Google ürün ve hizmetlerine bağlı olarak da farklılık gösteriyor. 
 
Google reklam ürünlerinin katkısı, 2021 verilerine göre 193 milyar TL’ye ulaşırken 2025 yılında 422 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Google Haritalar ve Google İşletme Profili’nin ekonomik etkisi ise 62 milyar TL’ye ulaşırken 2025 yılında bu rakamın 136 milyara ulaşacağı öngörülüyor. 
 
Google Cloud ve Workspace alanındaysa 2021’de oluşan 12 milyar TL’lik etkinin 2025 yılında 33 milyara çıkması beklenirken, Android ve Google Play ekosisteminin ekonomik etkisi 210 milyara ulaşmış durumda ve 2025’te de 535 milyar olacağı öngörülüyor. 
 
Google Arama, kullanıcılara zamandan tasarruf ettiriyor 
Google ekosistemi yalnızca ekonomik alanda değer yaratmıyor, aynı zamanda kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştırırken birçok konuda tasarruf etmelerine imkan sağlıyor ve bu sayede de tüketici refahına olumlu katkıda bulunuyor. Türkiye’de 50 milyondan fazla kişinin kullandığı Google Arama’ya günde ortalama 5 soru soruluyor. 
 
2021 yılı içerisinde Türkiye’deki Google Arama kullanıcılarının yıllık zaman tasarrufu 2,3 milyar saate ulaşmış, Arama ürününün ücretsiz kullanımı ile tüketici refahında 21 milyar TL’lik artış gerçekleşmiştir. 
 
Google ürün ve hizmetleri sosyal refaha da katkı sağlıyor 
Google Haritalar, hem kullanıcıların hem de işletmelerin hayatını kolaylaştırırken Deloitte raporunun sonuçlarına göre aynı zamanda sosyal refaha katkı alanında da 39 milyar TL’lik tasarruf sağlamış durumda. Google’ın ücretsiz çeviri, araştırma ve öğrenim uygulamaları da kullanıcıların bilgiye ulaşabilmesini mümkün kılıyor. 
 
Deloitte raporuna göre birçok dil seçeneğinde kullanıcı dostu arayüzüyle doğru ve hızlı çeviri hizmeti veren Google Çeviri, dijital çeviri platformu kullanıcılarının yüzde 83’ü tarafından kullanılırken, araştırma yapan kullanıcıların yüzde 60’ından fazlasının tercihinin Google Akademik olduğu sonucu orta çıkıyor. 
 
Gmail, Google Drive ve Google Meet ürünleriyle birlikte, iş ve eğitimin önemli bir parçası haline gelen Google Workspace ise ortak çalışma platformunu kullananların yüzde 94’ünün tercihi haline geldi.
 
İşletmeler, girişimler, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve kendini geliştirmek isteyen bireyler için ücretsiz eğitim programları sunan Grow with Google programı, faydalanan kullanıcıların yüzde 84’ünün mevcuttan farklı bir iş alanına yönelmesine destek olurken ve 304 bin kişinin eğitim aldığı, 84 bin kişinin kariyerini dijital alanda geliştirmeleri için desteklendiği ve 25 bin işletmenin işlerini büyüttüğü Google Dijital Atölye, sosyal refaha katkı sağlayan diğer Google araçları olarak dikkat çekiyor.  
 
Raporun öne çıkan bulguları 
Google ürünleri aracılığıyla desteklenen istihdam, 2021 yılında 1,9 milyona ulaşırken, 2025 yılında bu rakamın 2,3 milyonun üzerine çıkması bekleniyor. 
 
Google reklam ekosisteminin oluşturduğu ekonomik katkının önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de iki katından fazla artması bekleniyor. Google reklam ürünleri sayesinde fiziksel mağaza müşterilerinde yüzde 25 artış yaşandı. Google reklamlarına harcanan her 1 TL işletmelere 3 TL ihracat geliri olarak dönüyor. 
 
Rapordaki Akademetre işletme anketine göre 3,4 milyon işletmeden yaklaşık 1,7 milyonu Google Haritalar’ı aktif olarak kullanıyor. Türkiye’de her 4 firmadan 1’i Google Haritalar ile entegre çalışabilen Google hizmetlerinden firma tanıtım ürünlerini kullanıyor. 
 
Firma tanıtım ürünleri arasında en çok tercih edilen uygulama ise yüzde 94 ile Google İşletme Profili. Türkiye’de yaklaşık 900 bin işletme Google İşletme Profili’nden faydalanıyor. 700 bini ise fazla mikro ve küçük işletme İşletme Profili kullanımı ile ek gelir artışı elde etti.
Tags

Yorum Gönder

0 Yorumlar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Ads Area