Ads Area

ASUS 3 TELEFON BİRDEN ÇIKARDI

ASU­S’­un 4 ile 6 inç ara­sın­da de­ği­şen ek­ran bo­yut­la­rı­na sa­hip olan üst se­vi­ye ye­ni Zen­Fo­ne se­ri­si pa­zar­da­ki den­ge­le­ri de­ğiş­tir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Bil­gi­sa­yar dün­ya­sı­nın en güç­lü mar­ka­la­rın­dan ASUS, te­le­fon pa­za­rı­na da id­di­alı gir­di. 

Şir­ket, 2013’e dam­ga vu­ran te­le­fon tab­let me­le­zi Fo­ne­Pa­d’­den al­dı­ğı iv­mey­le bu yıl da 4, 5 ve 6 inç­lik üst sı­nıf Zen­Fo­ne se­ri­si akıl­lı te­le­fon­la­rı­nı pa­za­ra sun­du. Bil­gi­sa­yar tec­rü­be­si­ni ta­ma­men te­le­fo­na yan­sı­tan bu atı­lım iP­ho­ne ve Sam­sun­g’­a da bir ne­vi göz­da­ğı ola­rak yo­rum­lan­dı.

200 gram ağırlık Se­ri­nin en güç­lü üye­si ASUS Zen­Fo­ne 6, 1280x720 pik­sel çö­zü­nür­lük su­nu­yor. 2 GHz hı­zın­da ça­lı­şan dört çe­kir­dek­li In­tel Atom Z2580 iş­lem­ci­ye ve 1 GB RA­M’­e sa­hip olan ci­haz, 200 gram ağır­lı­ğın­da. 

ASUS Zen­fo­ne 4 *4 inç 800x480 piksel ekran *GSM/GPRS/EDGE;WCDMA/HSPA+ *64GB’a kadar mikro SD kart *5 megapiksel arka kamera *124.4 x 61.4 x 11.2-6.3mm *Android 4.3 *1170mAh pil *1GB RAM *115 gram 

ASUS Zen­fo­ne 5 *Android 4.3 *140 gram *1 GB RAM *8megapiksel *GSM/GPRS/EDGE; WCDMA/HSPA+ *5inç HD 1280x720 IPS ekran *64 GB’a kadarmikro SD kart *148.2x72.8x10.3-5.5mm *2050mAh pil *Quad-Thread Hyper-Threading 

ASUS Zen­fo­ne 6 *Android 4.3 *GSM/GPRS /EDGE;WCDMA/HSPA+ *Bütünleşik 802.11b/g/n;Wi-Fi Direct *13megapiksel arka kamera *64GB’a kadar mikro SD kart *1 GB RAM *3230mAh pil *166.9 x 84.3 x 9.9-5.5mm

Ads Area